Promocja świąteczna 2021

www.toroz.pl święta

Regulamin akcji promocyjnej Święta 2021

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji, Święta 2021 realizowanej w sklepie
internetowym https://toroz.pl
§ 1.Kto jest Organizatorem Promocji?
Organizatorem promocji jest Toroz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuska 234D, 80-
122 Gdańsk, NIP 584-275-53-16.
§ 2. Zasady Promocji
1. W okresie trwania promocji, Organizator umożliwia Klientom otrzymanie kodu rabatowego za zakup powyżej 450 zł
2. Po zakupie klient otrzyma mailem indywidualny, jednorazowy kod o wartości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym organizatora
3. Kod nie jest imienny.
4. Kod nie może zostać wymieniony na gotówkę.
5. Kod może zostać wykorzystany na dowolne zakupy w okresie do 30.01.2022
§3. Jaki jest okres trwania Promocji?
Promocja obowiązuje od 4.12.2021 do 27.12.2021
§4. Postanowienia końcowe.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w sklepie internetowym. W
uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji,
bez uszczuplenia praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany. Do
wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie –
w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych
umożliwiających taki kontakt.