Dla płatności w EUR IBAN PL 56 1930 1943 2470 0441 7280 0004
Dla płatności w PLN IBAN PL 40 1930 1943 2470 0441 7280 0001

Bank SWIFT POLUPLPR

Szczegóły płatności:
Toroz Sp z.o.o.
Uczniowska 48-50
80-530 Gdańsk
Polska

Tytuł płatności: numer zamówienia, imię i nazwisko

Kwota płatności: zgodnie z zamówieniem